Posted in Běsy

Trocha poezie

Volná preludace na téma …. inet

Polámal se internetek ,

ví to celá komuna

Komínek nám vylagoval ,

zase někam do dvora

Běsní , řádí , puká , sází ,

leč internet se nerozchází

A do toho povyku ,

mrožáček jen šrotí tu

Komínku ty plesnivínku ,

strč jim AP v zadní dírku

Nehuč tady ani chvilku ,

rač jim polaď cecky v mžiku .

Posted in Běsy

homo zevl sapiens

I když jste ve stále probíhající anketě neuvěřitelně tragicky pohrdli tématem zevlů , jaternatců a jejich organizaci , i tak to sem musím procpat . Několik let jsme s Mrožákem usilovně monitorovali tento problém v terénu a tak ho nelze nechat jen tak bez povšimnutí . Nebyla to práce snadná , mnohokráte vyčerpávající , ale málokdy nudná a vždy velmi veselá .

Hierarchie zevlů nám začíná právě u jaternatců . Většinou mladých jatýrek , zevlounský potěr , který se pohybuje poblíž známých zevlplaců . Tam zmíněný dorost trénuje zevl a pokukuje co se děje , nezřídka dost otravuje a vtírá se . Bez většího odporu se rádi dávají využívat jako poskoci , přines-podej , dones-zmiz . Většina této omladin doroste v zevly . Snad kromě Chlupavce , který zůstane ultrajátrem do smrti .

Přeměna v zevla závisí na výši reputace , respektu chcete-li , který dotyčný jedinec získal .

Získání pověsti lze docílit mnoha způsoby . Jen pro příklad uvedu ty nejčastější : vysoká konzumace lehkých drog , vyhrané rvačky , počet rozbitých motorových vozidel , stolní fotbálek . Skupinky zevlů v dané lokalitě jsou úzce propojeny , zprávy o případných excesech se šíří rychle a jsou také náležitě oceněny a prodebatovány .

Tady bych si dovolil malou odbočku . I mezi zevli se vyfiltrovali radikální extrémisté , známí jako čepičkáři . Poznávací znamení kšilt stranou , cooool gangsta outfit . Mezi ostatními zevly jsou velmi oblíbený terč k získávání reputace v pěstních soubojích .

Ovšem i zde jsou jisté meze . Řádění zevlů je podrobně sledováno agenty ZEKRu . Spolupracovníci Zevlounské kontrarozvědky jsou roztroušeni po území . Sledování zapisují a odesílají na centrálu . Nezřídka jsou jimi zevlounští kolaboranti , pracující v přestrojení . Jejich krytí je dokonalé a jejich odhalení nesnadné .

Nám se ovšem povedlo jednoho najít a odhalit . Dotyčný kapitán ZEKRu byl nasazen v našem okolí . I když se maskoval dokonale , byl agent s krycím jménem “Tlachy“ odtajněn a usvědčen .

Co dodat závěrem ? Zevl byl , je a bude . Tomu nikdo nezabrání .

 

puk…..puk…..Puk……PUK………………………..PUKAVEC

Posted in Běsy

Plesnivina , žádná dřina

touto notickou bych chtěl vytvořit další chlíveček na toMhle našem úžasným webu . tento prostor bude pařit všem plesnivcům , plesnivkám a milovníkům plísněnců . téma zde bude plíseň .

neRad bych někoho uvedl v omyl názvoslovím . nejedná se o kroužek zarytých nekrofilů či mladých botaniků . nebudeme tu rozebírat lidské chOutky , ani anatomií Žádných hnusů . v této sekci se budeme věnovat tématu plísně společenské .

tento fenomén dnešní doby byl mnohokrÁt viděn , mnohokrát pozorován , mnohoKrát usvědčen , ale nikdy šířeji prodiskutován a řádně klaSifikován . chtěl bych se na to podívat z pohledu jak vlastního , tak z pozorování různých subjekTů s majoRitním podílem jednoho jedince .

tento stav mysli nastává zcela nečekaně a může vydržet hrAvě celé týdny . osoba kterou zasáhne plíseň , tedy plísněnec , se zevně neprojevuje . plísněnec běžně proplouvá tokem času . Jen ti s nimiž tráví čas si můžou “nečeho“ vŠimnout.

komunikace plísněnců je minimální , ne zřídka žádná . spokojí se s jedním slovem , často dvojsmyslného významu , dokreslený mimikou . lenost ba až nutkavá pelešivost je dalším důkazem . sklony k zevlování nejsou výjimkou . to ale vůbec nezNamená , že by se plísněnec uzavíral doma a vyhýbal společnosti .

pouze komunikace je velmi obtížná . zatím co okolí plísnĚnce využívá převážně verbální složky komunikace , on sám dává přednost nonverbální cestě s prvky telepatie . osoby poblíž plísněnce díky tomu pociťují frustrace , doprovázené častými mocnými propuky , dorůstajíce běsurovným .

neZřídka bývá plísněnec inzultován . nevýrazně se však brání fyzickým punishmentům a ve verbálním pičování nachází uspokojení .

lahodný ceckokroutek může vyvoLat chvilkový propuk , snadno i částečné odplísnění . ovšem zaplísnění probíhá rychle , čím se zákonitě zvyšuje kadence ceckokroutků a rozsah lazené škály . takto se dá plísněnec propukat dlouhodobě , aniž by docházelO ke kumulaci běsů  .

kulotržek , to už je jiný kalibr . instančně vyvolá kompletní odplísnění . zároveň však tímhle aktem riskujete propuknutí plísněnce v Běsy a následné uplatňovánÍ zákona ; cecek za cecek , trh za trh . takovým propukům je dobré se vyhnout . ovšem , z vlastnÍ zkušenosti vÍm , že i takové lehoulinké přišlápnutí koulÍÍÍ taky ledacos zmůže . bohužel ani tenhle propuk často nezabrání následnému zpětnému zaplísnění plísněnce v záchvěvu letargie .

obecně nejde rozseknout jestli je plesnivěnÍ dobré nebo špatné . krátkodobé zaplÍsnění určitě na škodu není . to zná asi každý . otázkou však je , zda dlouhodobé propadánÍ plesnivění nevyvolá závislost či permanentnÍ letargii .

 

Plísním zdar                                  <3                                    [B.Y.O.B.]